Heder

Novosti

Tečaj medicinske pedikure
U 2014 godini naglasak ce biti na edukaciji postojecih i novih polaznika medicinske pedikure.Mnogo je kozmeti?ara koji rade samo estetiku i boje se upuštati u probleme vezane za noge i nokte kao što su urasli nokat,kurje oko,gljivice,žu?ljevi ,zadebljala koža i sli?no.Naše edukacije su upravo za profesionalce i one koji to žele postati,te cemo u 2015 godini staviti naglasak na medicinsku pedikuru.
Medicinski pedikeri su kao stru?ni djelatnici u manjini i potrebni su kako u salonima ljepote ,tako i kao samostalni saloni medicinske pedikure.Naše su edukacije osobne sa svakim polaznikom ,bazirane na prakti?nom radu s klijentima uz pisanu teoriju .

Provjerite slobodne termine i uvjete pla?anja na broj telefona 01/7774746 ili na mob:098212115.
Galerija
galerija