Heder

Usluge

Kako i koji tečaj izabrati ,te na što pripaziti:
Mnogo je samoukih polaznica ili onih koji su ve? završili neke od te?ajeva koji sada sami pokušavaju izvoditi te?ajeve.Izbjegavajte ih. lako ih je prepoznati po nepoznatim proizvodima i vrlo niskoj cijeni.Tako?er .takve osobe nemogu izdavati certifikate,ve? svoje diplome,a ako ih izdaju onda su krivotvoreni ili lažni.Njihove edukacije apsolutno su beskorisne i neun?ikovite.
-Jeftini materijali sumnjive kvalitete obi?no se nude uz besplatnu edukaciju .Cilj takvih edukacija je samo prodati materijale ili kozmetiku namjenjenu ku?noj ili jednokratnoj uporabi,a ne za profesionalan rad..
-kvalitetne te?ajeve možete na?i samo kod ovlaštenog zastupnika uz odgovaraju?i certifikat,Majstora edukatora i edukatora s dugogodišnjim iskustvom.Kvalitetne materijale možete provjeriti samo na orginalnim stranicama tvrtki ?iji predstavnik daje te?ajeve.
Vrhunski materijali i edukacija su Ameri?kog porijekla tvrtki s dugogodišnjim iskustvom i vlastitim laboratorijima ,jer je najkvalitetnija industrija umjetnih noktiju i tradicija materijala iz Amerike.
-Kod te?aja je vrlo važno kojim materijalom i proizvodima se radi.?esti su te?ajevi u kojima se radi s vrlo lošim proizvodima,te nakon kojih nema podrške u novim proizvodima ili savjetima ili proizvodi nisu namjenjeni profesionalnom radu ve? ku?noj upotrebi.
-Tako?er se ?uvajte vrlo skupih te?ajeva koji dugo traju ,a od vas traže da obavezno kupite materijal za rad.Važnije je nakon dobre edukacije to i prakti?no primjenjivati i raditi,te se konzultirati s davateljem te?aja i zastupnikom kako biste dobili brzinu i rutinu pri izradi noktiju i radu s proizvodima.
Ukoliko trebate dodatnu pomo? ili ste u nedoumici nazovite naše predstavnike koji ?e vam dodatno sve objasniti. Mi se bavimo edukacijom preko 20 godina,zastupamo samo tvrtke koje imaju najdužu tradiciju i vlastitu proizvodnju ,te razvoj novih proizvoda koji se koriste u cijelom svijetu..
Naši edukatori su ovlašteni zastupnici i konzultanti s položenim majstorskim ispitom u HR i ?lanovi komisije škole za obrtni?ke usluge delegirani iz Hrvatske obrtni?ke komore.
Mi ?emo vas uputiti kako otvoriti vlastiti obrt ili tvrtku i biti vaš savjetnik u budu?em radu,jer završenim te?ajem imate pravo na stalne konzultacije i prezentacije novih proizvoda.
NSI Croatia i edukacija.eu
Galerija
galerija