Heder

Usluge

TEČAJEVI KOMPLETNE KOZMETIKE LICA I TIJELA
Profesionalna ponuda usluga jedan je od jasnih faktora uspjha njege u kozmeti?kom salonu.Krajnji/a potroša?/ica može jasno prepoznati što se nudi i koja usluga ima koju cijenu i kvalitetu.Individualnost i raznolikost ovdje igraju tako?er isto toliko važnu ulogu kao i aktualni tretmanski koncepti koji obe?avaju uspijeh i kvalitetu usluge.
Temeljni tretmani“dopunjavaju se po potrebi i drugim razli?itim sadržajima koji su prilago?eni korisniku. Iz tog su razloga kompletni tretmani – dakle kao paket usluga za jednu sveukupnu cijenu – interesantniji i pregledniji. Osim toga, olakšana je kupnja proizvoda za samostalnu njegu,jer ?e se samo na na?in da se nakon njege u salonu istim preparatima tretira i kod ku?e posti?i najbolji u?inak Na ovaj na?in profesionalna ponuda tretmana forsira bolju i stabilniju u?inkovitost, te jam?i uspješniji tretman.
Sveukupni razlozi pokretanja klijenata da se prepuste tretmanu u kozmeti?kom salonu, mogu se podijeliti pod tri sljede?a motiva:
Anti-age: želja za mladena?kim izgledom
Wellness&spa: želja uživanjem u dobrobitnom opuštanju
Problemi kože: želja za zdravom i ujedna?enom slikom kože
Zbog svih ukratko navedenih ?imbenika jasno je da s preparatima i te?ajevima u salonima naših partnera koji rade po njihovom principu i proizvodima može posti?i najve?i uspjeh i zadovoljstvo.
Predbilježite se za te?aj mailom ili pozivom na naš telefon:01/7774746.
NSI Croatia
Galerija
galerija