Heder

Usluge

Kompletan tečaj za otvaranje tvrtke i vlastitog salona
Kompletan te?aj za otvaranje tvrtke d.o.o ili jednostavnog d.o.o i vlastitog salona :
Ulaskom u EU priznate su sve formalne i neformalne edukacije,a radna knjižica je ukinuta. Imate li ambiciju i želite u?i u poduzetništvo,otvoriti tvrtku i u sklopu tvrtke vlastiti salon s kompletnom uslugom,tada je za vas upravo "kompletan te?aj za otvaranje tvrtke i vlastitog salona" u kome se u?i kompletna kozmeti?ka usluga, te pomo? kod otvaranje tvrtke ili jednostavnog d.o.o uz temeljni kapital od 10,00 kn i trošak od cca 1.000 kn.
Te?aj je dobar izbor za nezaposlene i one koji žele postati poduzetnici, otvoriti vlastiti salon, trgovinu i mogu?nosti bavljenja ve?im brojem djelatnosti nego u obrtu. Mogu?nost poticaja na burzi rada i ministarstva gospodarstva.
Za više informacija o te?aju pogledajte pod te?aj za otvaranje tvrtke na našoj web stranici edukacija.eu.
Koliki su troškovi za otvaranje obrta i vlastitog salona? Salon se može otvoriti na tvrtku i tada možete raditi više usluga ,jer nisu potrebni majstorski ispiti.Cijena otvaranja jednostavnog d.o.o s temeljnjim kapitalom od 10,00 kn je oko 1.000,00 kn.Kod otvatranja salona na obrt cijena obrtnice je 200 kn, pristojbe 200 kn i biljezi: 70 kn.
Galerija
galerija