Heder

Usluge

Obrtnički tečaj UV gel
Naš obrtni?ki te?aj traje pet dana i pripremljen je tako da vas na obrtni?ki na?in nau?imo kako otvoriti vlastiti salon,obrt ili tvrtku što ?e vam znatno skratiti administrativne muke koje su pri tome potrebne,a do kojih rezultata bez naše pomo?i nebi možda ni došli.Tako?er ?ete uz taj obrt mo?i i trgovati ili raditi sva trgova?ka posredovanja.
Prvi dan upoznajemo vas sa radom obrta i razlikama izme?u obrta i tvrtke ,te cijenama.U?imo vas sve o obrtu,na?inu rada,porezima i na?inu otvaranja ,te potrebnoj dokumentaciji što sve dobivate u pisanim materijalima..Tako?er i po završenom te?aju pomažemo oko cijele administracije.
Nadalje u?ite sve o radu u obrtu ili tvrtki,te vas upoznajemo sa svim proizvodima i alatima.
U sljede?im danima u?imo ugradnju na tipse i šablone,geliranje,polish pro,soak off,a nakon cca 10-15 dana radimo korekciju izrasta nokta.
Nakon te?aja potrebno je još malo prakse i najbolje je na svojim prijateljicama i rodbini odraditi istu kako bi imali sigurnost,a s vremenom dobili i na brzini kako bi mogli pristupiti klijentima i zara?ivati.
Naš edukator Marina Brenc dugogodišnji je edukator i me?unarodno je priznati trener.Završeni je majstor u HR,te ?lan ispitne komisije pri Hrvatskoj obrtni?koj komori u pomo?ni?kim ispitima škole za obrtni?ke usluge .I nakon te?aja je uvijek spremna za savjete i pomo? ili dodatne edukacije,a NSI Hrvatska ?e vam svakodnevnim svijetskim novostima i proizvodima pomagati u daljnjem radu.Više o našim te?ajevima na web stranici .www.edukacija.eu ili na facebooku edukacija.eu.
NSI Croatia

Mi ?emo za vas, ukoliko želite otvoriti salon pribaviti sav potreban materijal koji je potreban u jednom salonu i to direktno bez posrednika,jer sura?ujemo s Njema?kom tvrtkom Baehr, italijanskom tvornicom DIVA i Star design koji proizvode sve potrebno za manikerske,pedikerske i kozmeti?ke salone.Sav materijal možete platiti i na kredit putem kartica od 3-60 rata.
Samozapošljavanje i otvaranje vlastitog salona :
Kod samozapošljavanja pomo?i može i Zavod za zapošljavanje, koji daje 16 tisu?a kuna bespovratnog poticaja,uz uvjete da ste više od 6 mjeseci prijavljeni na burzi .U tom slu?aju možete onda predati zahtjeve za poticaje za samozapošljavanja, ispuniti formular u kojem ?ete napisati ?ime se želite bavitii.
Otvoriti možete bilo što: salon za njegu ruku i noktiju,frizerski salon isl. Ukoliko trebate dodatna sredstva kredit s povoljnom kamatom daje Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Postoji poseban program za žene poduzetnice.
Kod kreditnog zahtjeva važno je izra?unati bi li vam se posao uz dobit isplatilo. HBOR nudi maksimalno do 700 tisu?a kuna kredita,na rok od 12 godina. Prve dvije godine pla?ali bi samo kamatu , a ostalih 10 godina kamatu i ratu.
Banci treba predo?iti financijski plan u kojem ?ete napisati koliko mjese?no mislite zara?ivati,te lokaciju i broj zaposlenih ,te ih kroz poslovni plan uvjeriti da je vaša ideja isplativa kako bi mogli otpla?ivati kredit.
Prošle i prvih sedam mjeseci ove godine odobreno je 328 takvih kredita, što je oko 147 milijuna kuna.
Novosti kod samozapošljavanja:
Jedna od mjera za samozapošljavanje koja se namjerava donijeti na prvoj sjednici Sabora 19. rujna 2012 i odmah ?e stupiti na snagu je ukidanje nepotrebnog ograni?enja gdje se daje prilika da i onima koji imaju radnog iskustva izvan struke i obrtnicima, kojima treba tri godine staža za majstorski ispit, daje mogu?nost rada na tri godine . Na istoj sjednici ozakonit ?e se pokretanje jednostavne tvrtke s temeljnim kapitalom od 10 kuna.
Potpore za pokretanje posla bi se trebale udvostru?iti. Sada su limitirane na 18.600 za otvaranje obrta, odnosno 24.100 kuna godišnje za pokretanje tvrtke. Potpora ne isklju?uje pravo na jednokratnu isplatu naknada za nezaposlenost. Naknada se može dobivati najviše 420 dana, a ako je rije? o radniku koji je prije otkaza zara?ivao prosje?nu pla?u, od Zavoda za zapošljavanje jednokratno može dobiti i 30.000 kuna.
Mi našim polaznicima pomažemo kod svih potrebnih administrativnih poslova,uputa i savjeta.
NSI


Slike u galeriji:
Galerija
galerija